Stan magazynu a koszty

System mrp zwany Material Requirements Planning daje możliwość mienia potrzeb materiałowych. Pewno się to dokonywać na zasadzie informacjach o strukturze wyrobów, lecz jeszcze na bazie informacji o istniejących stanach magazynowych, stanie zamówień, jakie są w rozwoju albo także na platformie planu produkcji.

Dzięki takiemu systemowi można łatwo, a również skutecznie kontrolować zarówno rodzaj kiedy i ilość i czasy produkcji. Daje jednocześnie możliwość skutecznego sterowania zapasami również ich odpowiednim uzupełnianiem. Mrp system zezwala na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede całym system mrp pozwala na podobne określanie wielkości zamówień. Ponadto daje możliwość ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Kupi na wyznaczenie odpowiedniego momentu do powstania prac. Daje i możliwość określenia wielkości zapasów. Wspominając o zastosowaniu systemu Material Requirements Planning można stwierdzić, że dodaje on daleko płynność zapasów materiałowych. Pozwala dodatkowo na zmniejszenie czasu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, jakie są niestworzone w rezultacie braku produktów lub części. Ponadto zezwala na obniżenie liczb pracowników, którzy potrzebują posiadać się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany sposób można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których ważnym założeniem jest przede wszystkim wyznaczanie zapotrzebowania na materiały, komponenty czy produkty. System ten daje na liczne zmniejszenie nakładów finansowych, które potrzebne by były dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest ograniczenie zapasów, dokładne obliczenie czasu dostaw oraz dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system jest na końcu lepsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.