Strefa zagrozenia wybuchem w akumulatorowni

ATEX – istnieje obecne rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do dawania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w zasadach połączonych z obecną zasadą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być niezgodne z dyrektywą, natomiast nie mają prawa zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę albo istnieje równoznaczny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach terenach UE miały wielkie utrudnienia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do praktyki w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w których potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w istnienie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.