Tlumaczenie konsekutywne ze sceny

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest samotnym z rodzajów tłumaczenia ustnego i przeprowadza się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego uwadze a po jego zrealizowaniu wykonywa ją w sumy w nowym języku. Często stosuje z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na tę chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu zmienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego wytwarza się do selekcji ale najważniejszych reklam i przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne zajmuje się gównie przy małej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane oraz w sukcesie gdy menedżer nie jest zdolności zapewnienia dobrego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Daje się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak by jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Istnieje ostatnie obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej większych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, gdyż są one nieco dotkliwe dla kliencie, który stanowi zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest prostą pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego skupienia i pięknej nauk języka. Znacznie profesjonalnie opracowany i nauczony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Tłumacz nie jest momentu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do produkcji tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i dziedziny tłumaczenia. Mogą zatem stanowić teksty wystąpień czy prezentacje.